Авторы: Anastazja i Maksym
Тесты по Карте Поляка
В данной статье Вы найдете вопросы в формате тестов для самопроверки знаний по истории, традициям, культуре и известным полякам, а также тесты для подготовки к сдаче экзамена по польскому языку для иностранцев
Мы подобрали вопросы, которые помогут Вам проверить свои знания для беседы по Карте Поляка. Вы найдете 4 теста по 30 вопросов. Каждый тест на определенную тему: "Общий тест", "Известные поляки", "История и даты", "Традиции и обычаи".

Во второй части статьи Вы найдете грамматические тесты, которые помогут подготовиться к экзамену на знание польского языка для иностранцев. 4 теста по 50 вопросов разных уровней сложности: от А1 до С2.
Обращаем внимание, что "экзамен на гражданство" состоит не только из грамматических тестов.
Данные вопросы мы приводим Вам в помощь для самопроверки - вопросы в тестах могут отличаться от вопросов на беседе по Карте Поляка и экзамене на гражданство.
Тесты по истории, традициям Польши
(для беседы по Карте Поляка)
Тесты по грамматике
(для экзамена на гражданство)
Test №1
Znajomość kraju i ego tradycji
Zadania wielokrotnego wyboru mogą zawierać kilka prawidłowych odpowiedzi (1 lub więcej)
Rozpocznij test
Jak się nazywa wielki polski malarz, który żył w latach 1838-1893 w Krakowie?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy w Polsce obchodzi się Dzień Niepodległości?
15 sierpnia
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jak się nazywa drugi dzień Swiąt Wielkanocnych (po Niedziele Wielkanocnej)?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jaka część Polski zwana jest "krainą tysiąca jezior"
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Ile wojewódstw jest w Polsce teraz?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto obecnie jest Prezydentem Polski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Z jakimi państwami graniczy Polska?
Litwa, Białoruś, Ukraina, Nemcy, Rosja, Słowacja, Czechi
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Które miasta (z nazwanych poniżej) były stolicami państwa polskiego?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wymień polskich laureatów nagrody Nobla w dziedzine literatury
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Ile polskich laureatów otrzymali nagrodę Nobla?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jak się nazywa Hymn Polski?
Mazurek Dąbrowskiego
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kim był Jerzy Popiełuszko?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto był pierwszym królem Polski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy był III rozbiór RP?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Prima Aprilis?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Przy kim Polska wstąpiła do Schengen?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jakie godło ma Warszawa?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Z czym się kojarzy w Polsze 1980 rok?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jaka legenda opowiada o powstaniu Państwa Polskiego?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kim był Jan Henryk Dąbrowski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Solidarności?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jak się nazywa miecz koronacyjny Królów Polski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jak się nazywa święto rolników?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Co nie było oznaką władcy, używaną podczas ceremonii koronacyjnych?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Z czego słynie Malbork?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Najdłuższa rzeka Polski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jak się nazywa święto, kiedy ksiądz mówi (posypując głowy popiołem): "Prochem jesteś i w proch się obrócisz"?
Święto Trzech Króli
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy był I rozbiór RP?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto z polskich noblistów dwukrotnie dostał Nagrodę Nobla?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Na początku podróży
Rozpocznij przygotowania do rozmowy, studiując takie tematy, jak "historia Polski", "znani Polacy", "tradycje i zwyczaje w Polsce".
Powtórzyć test
Ćwiczenie czyni mistrza
Im bardziej coś ćwiczysz, tym jesteś w tym lepszy
Powtórz ten temat jeszcze raz.
Powtórzyć test
Nie bądź leniwy
Ostrożnie powtórz ten temat ponownie
Powtórzyć test
Dobrze
Ponad 50% poprawnych!
Pozostaje powtórzyć drugą część =)
Powtórzyć test
Super
Jesteś o krok od Karty Polaka
Powtórzyć test
Świetnie
Karta Polaka czeka na ciebie =)
Powtórzyć test
Test №2
Znani Polacy
Zadania wielokrotnego wyboru mogą zawierać kilka prawidłowych odpowiedzi (1 lub więcej)
Rozpocznij test
Kim był Adam Mickiewicz?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wymień polskich reżyserów
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Dzięki komu Warszawa została stolicą Polski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto jest autorem utworów "Ogniem i mieczem", "Potop", "Quo vadis?"
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto jest autorem aforyzmu: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Król, który zwyciężył w bitwie pod Wiednem w 1683 roku i był autorem ""Listów do Marysieńki"?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto obecnie jest Prezydentem Polski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto jest autorem (malarzem) obrazów historycznych, takich jak: "Bitwa pod Grunwaldem", "Konstytucja 3 maja"
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto z polskich noblistów dostał nagrodę Nobla w 1996?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Dzięki komu Polska przyjęła chrzest?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wymień polskich laureatów nagrody Nobla w dziedzine literatury
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wymień wszystkich polskich laureatów nagrody Nobla
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wymień polskich kompozytorów
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kim był Jerzy Popiełuszko?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto był pierwszym królem Polski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kim był Karol Wojtyła?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Przy kim Polska wstąpiła do NATO i EU
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wymień polskich prezydentów RP III (w porządku chronologicznym)
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kim był Święty Wojciech?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto napisał muzykę do hymnu polskiego?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kim był Tadeusz Kościuszko?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto jest autorem słów hymnu polskiego?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto jest autorem "Nad Niemnem"?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto z polskich reżyserów dostał Oscara?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kim była Święta Jadwiga?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto był pierwszym prezydentem Polski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jakie wydarzenia wiążą się z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kto przeniósł stolicę do Krakowa?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Dzięki komu został założony Uniwiersytet Jagielloński (Akademia Krakowska)?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Na początku podróży
Rozpocznij przygotowania do rozmowy, studiując takie tematy, jak "historia Polski", "znani Polacy", "tradycje i zwyczaje w Polsce".
Powtórzyć test
Ćwiczenie czyni mistrza
Im bardziej coś ćwiczysz, tym jesteś w tym lepszy
Powtórz ten temat jeszcze raz.

Powtórzyć test
Nie bądź leniwy
Ostrożnie powtórz ten temat ponownie
Powtórzyć test
Dobrze
Ponad 50% poprawnych!
Pozostaje powtórzyć drugą część =)
Powtórzyć test
Super
Jesteś o krok od Karty Polaka
Powtórzyć test
Świetnie
Karta Polaka czeka na ciebie =)
Powtórzyć test
Test №3
Daty historyczne
Zadania wielokrotnego wyboru mogą zawierać kilka prawidłowych odpowiedzi (1 lub więcej)
Rozpocznij test
Kiedy był zjazd w Gnieźnie?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Data chrztu Polski
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy "Mazurek Dąbrowskiego" został wybrany himnem oficjalnym Polski?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy była koronacja pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Krewska Unia
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy Król Kazimierz I Odnowiciel przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy został założony Uniwiersytet Jagielloński (Akademia Krakowska)?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy była Bitwa pod Grunwaldem?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy Polska wstąpiła do Unii Europiejskiej?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy Polska wstąpiła do NATO?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy był Szwiedzki potop?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy Król Żygimont III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
I wojna światowa
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy wybuchło Powstanie Kościuszkowskie?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy wybuchło powstanie Warszawskie?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Unia Lubelska
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy został podpisany Pakt Mołotow-Ribbientrop?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy był "Cud nad Wisłą"?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy Karol Jósef Wojtyła został wybrany Papierzem Rzymskim?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy Polska wstąpiła do Schengen?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy był II rozbiór Rzeczypospolitej Polskiej?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy była podpisana Konstytucja?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy wybuchło Powstanie Listopadowe?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy powstał związek zawodowy Solidarność?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy zyczęła się II wojna światowa?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy Polska odzyskała niepodległość?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy wybuchło Powstanie styczniowe?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jakie wydarzenia wiążą się z datą "17 września 1939"?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Początek stanu wojennego w Polsce
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy była Zbrodnia Katyńska?

Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Na początku podróży
Rozpocznij przygotowania do rozmowy, studiując takie tematy, jak "historia Polski", "znani Polacy", "tradycje i zwyczaje w Polsce".
Powtórzyć test
Ćwiczenie czyni mistrza
Im bardziej coś ćwiczysz, tym jesteś w tym lepszy
Powtórz ten temat jeszcze raz.
Powtórzyć test
Nie bądź leniwy
Ostrożnie powtórz ten temat ponownie
Powtórzyć test
Dobrze
Ponad 50% poprawnych!
Pozostaje powtórzyć drugą część =)
Powtórzyć test
Super
Jesteś o krok od Karty Polaka
Powtórzyć test
Świetnie
Karta Polaka czeka na ciebie =)
Powtórzyć test
Test №4
Tradycje i zwyczaje
Zadania wielokrotnego wyboru mogą zawierać kilka prawidłowych odpowiedzi (1 lub więcej)
Rozpocznij test
Jak się nazywa pierwszy dzień Wielkiego Postu?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Jana Pawła II?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Babci?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Zaduszny?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Ojca?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Wojska Polskiego?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Wszystkich Swiętych?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Dziadka?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jaki dzień rozpoczyna ostatni tydzień Karnawału?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jak się nazywa uroczysta msza odprawiana w noczy z 24 na 25 grudnia?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Co obchodzimy 6 grudnia?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Sylwestr?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Matki?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Trzech Króli?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Сo nie dotyczy świąt Bożego Narodzenia?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzi się Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jak się nazywa czwartek 9-go tygodniu po Wielkanocy?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wybierz jadzennie na Tłusty czwartek
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Z jakim świętem wiąże się "C+M+B"?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wybierz portawy na Wigilię
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzimy Dzień Polonii?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy obchodzimy Andrzejki?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Co oznacza napis "C+M+B"?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wybierz dzień wolny od pracy
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Ile potraw gotujemy na Wigilię?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jak się nazywa dzień, kiedy chłopaki obliwą wodą pięknych kobiet?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Z jakim świętem wiąże się "Rezurekcja"?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jaka tradycja idzie po pierwszej spowiedzi?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jakie święto symbolizuje baranek?

Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Na początku podróży
Rozpocznij przygotowania do rozmowy, studiując takie tematy, jak "historia Polski", "znani Polacy", "tradycje i zwyczaje w Polsce".
Powtórzyć test
Ćwiczenie czyni mistrza
Im bardziej coś ćwiczysz, tym jesteś w tym lepszy
Powtórz ten temat jeszcze raz.
Powtórzyć test
Nie bądź leniwy
Ostrożnie powtórz ten temat ponownie
Powtórzyć test
Dobrze
Ponad 50% poprawnych!
Pozostaje powtórzyć drugą część =)
Powtórzyć test
Super
Jesteś o krok od Karty Polaka
Powtórzyć test
Świetnie
Karta Polaka czeka na ciebie =)
Powtórzyć test
Test №1
Test gramatyczny A1-C2
Zadania wielokrotnego wyboru
Dokonaj wyboru poprawnej odpowiedzi: a, b, c, lub utwórz poprawną formę, uzupełniając lukę.
Rozpocznij test
Teraz mieszkam w ............................ .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Proszę kawę bez ............................ .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Nie umiem ......................... na nartach.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Osiemnaście plus dwieście piętnaście to ....................... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jutro Ania i Piotr.........................egzamin.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Lekcja zaczyna się o ................. (19:20)
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jak się Pan nazywa?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Ten samochód został zaprojektowany przez ............................ .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Nauczyciel poprosił was, ........ weszły do klasy.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Nie chodzę często do teatru, ............. nie mam pieniędzy.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Mój dziadek .................... z babcią w 1947 r.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
.............. miał czas, przeczytałbym tę książkę.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Mężczyźni, ........... uprawiają sport, żyją dłużej.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Czy już skończyłeś ....................... referat?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kraków leży nad ............................
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Ania zapytała mnie, ...........widziałam ten film.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
W zeszłym roku często ................. za granicę.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Z ............... nie mogę tutaj porozmawiać, bo nikt nie mówi po angielsku.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Olga dobrze czuje się w Polsce. Jej przyjaciele są bardzo ................................... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Marek mi ........, kiedy będę się przeprowadzać.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kiedy go poprosiłam, zaraz............ mi herbatę.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Marek i Agata mają .............................. dzieci.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Ewelina tłumaczyła się nie brakiem czasu, ale brakiem ............................. na wakacje.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Poinformowano mnie, że od kilku ........... nikt tu nie mieszkał.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
W nowym miejscu zamieszkania brakowało mi ......................
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Ten komputer okazał się ........... ze wszystkich w tym sklepie.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Marysiu, .................... czapkę, bo jest zimno.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Przepraszam, że się spóźniłem, ale niestety .....
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Nie zachowuj się tak jakby wszystko było przeciwko ................................. .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Oni bardzo mało zarabiają. Pracują dosłownie za ................... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
To słowo jest bardzo trudne. Nie potrafię go niestety ....................................... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kowalski jest świetnym biznesmenem. On ma rzeczywiście ........................... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
To są ważne dokumenty. Dlatego proszę się pod nimi starannie ................................... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Musimy bardzo wcześnie wstać, ........ zdążyć na pociąg.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Czy to prawda, że oni tak dużo pracują i mają ręce pełne .......................... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wczoraj w fabryce palił się magazyn. Niestety, mimo szybkiej interwencji .............. się cały.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jeszcze nie skończyłeś czytać tej książki, a już chcesz o niej dyskutować . Będzie lepiej, jeśli ..................... ją do końca.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Twoje wspomnienia ............. mi na myśl moje dzieciństwo.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Jestem zobowiązany do tajemnicy, ............. nie odpowiem na to pytanie.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Urzędnik wziął kilka dni urlopu i wreszcie sobie..................
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Miała duże powodzenie u chłopców, ............... nie była piękna.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
..................... swój błąd, zamilkł.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kierowca był ........................... alkoholu.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Z naszą dietą ...............nawet 10 kilogramów!
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Podczas jedzenia ..... łyżką, nożem i widelcem.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Otworzył usta, ...........zastanawiając się, co powiedzieć.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Podjęto próby, żeby zreformować rząd. = Podjęto próby .....................reformy rządu.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Dzisiaj nie ma na zajęciach .......................: Kasi, Eli i Piotra.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Twój wyjazd nie może stanąć nam na ..............
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Dzwoniłem cały ranek, ale nie mogłem ............. do urzędu.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Przybliżony poziom: A1
Powtórzyć test
Przybliżony poziom: A2
Powtórzyć test
Przybliżony poziom: B1
Powtórzyć test
Przybliżony poziom: B2
Przybliżony poziom: B2
Powtórzyć test
Przybliżony poziom: C1
Powtórzyć test

Przybliżony poziom: C2
Powtórzyć test
Test №2
Test gramatyczny A1-C2
Zadania wielokrotnego wyboru
Dokonaj wyboru poprawnej odpowiedzi: a, b, c, lub utwórz poprawną formę, uzupełniając lukę.
Rozpocznij test
Wczoraj (my) .................... dziesięć godzin.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
To jest Anna.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Często jemy w barach mlecznych, ale oni ..................... w restauracji.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Mój ojciec jest ..................... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Lubię ...................................... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Do pracy jadę ......................
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Piotr i Andrzej ............... z Polski.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Nasze miasto odwiedzili dwaj znani .................
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Kraków jest ................ miastem od Tarnowa.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
.........ludzie lubią poznawać inne kultury i miejsca.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
On urodził się w ........................... roku.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Powiedz .........................., co dziś robiłeś?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wieczorem najpierw zjem kolację, ...... potem obejrzę film.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
............ ludzie mają dużo problemów.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Gdybyśmy były bogate, ....... na długie wakacje.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Dziś jest zimniej ............................... wczoraj.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wczoraj cały dzień bolał mnie ząb. Wieczorem pojechałam ................... dentysty.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Wybieramy aparaty coraz .............. w obsłudze.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Od ........................ pozyczyłeś pieniądze?
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Przesyłamy serdeczne pozdrowienia ........ morza.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Na zebranie przyszli studenci i .......................
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Niech państwo ..................... na resztę gości.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Ela codziennie ......... zakupy w supermarkecie.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Sławku, bardzo cię proszę, żebyś ....... ze mną do teatru.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Maria ............. Sławkowi na urodziny nowy zegarek.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
W wiadomościach radiowych mówili o tym, co dzieje się na ............................. .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
On nie może żyć bez ........................ .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Pan Kowalski nigdy nie lubił pracować. Może właśnie dlatego niczego się nie ...................
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Janek zarzuca Ewie, że nie dba o ich ...... dzieci i o dom.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
W końcu może zrozumieją, że ona nie może żyć bez .... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Monika zawróciła Piotrowi w ........... .
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Od kilku dni Ewa i Janek gniewają się na siebie. Ona wypomina ............., że za dużo pracuje.
Dalej
Dalej
Poznać wynik testu
Marek waży 10 kg za dużo. Ma 10 kg ..............